fbpx

Svenska arbetsredskap

Vi utvecklar ergonomiska och produktiva hjälpmedel för proffsmarknaden.

Framtidens hjälpmedel för bygg och produktion

Produktivitetshöjande och ergonomiska

Svenska Arbetsredskap AB utvecklar, producerar och säljer produktivitetshöjande och ergonomiska hjälpmedel till bygg- och tillverkande industrier.

Affärsidén bygger på att vi utvecklar kundanpassade lösningar som sparar tid och pengar. Branschen efterfrågar nya hjälpmedel och arbetsredskap. 

Vår ambition är att utveckla produkter och arbetsredskap tillsammans med våra kunder. Svenska Arbetsredskap vänder sig till proffsmarknaden och säljer bara till företag. 

Vi har under en lång tid haft ”örat mot rälsen” för att plocka upp trender, riktningar och behov på marknaden. Ett stort kontaktnät och etablerade affärskontakter gör att vi får signaler om behov och önskemål direkt från olika situationer och verksamheter. Idéer och önskemål tas om hand av vårt team och utvecklingspartner Lennartsfors AB. Vi går igenom alla förutsättningar och undersöker möjligheterna för tillverkning. Prototyper tillverkas, testas, utvärderas tillsammans med kund innan eventuell serieproduktion.

Svenska Arbetsredskaps mål är att vara marknadens mest uppskattade leverantör av produktivitetshöjande och ergonomiska arbetsredskap. Vi ska göra affärer med hjärta och engagemang. Alltid lyssna och göra vårt bästa för att hitta kundanpassade lösningar. Vi verkar för hållbart företagande. Hela idén med produktiva lösningar gör att slutkunden minskar transportkostnader genom färre hämtningar av förnödenheter.

PRODUKTUTVECKLING

Utveckling av prototyper samt innovativa lösningar sker i Sverige tillsammans med vår utvecklingspartner Lennartsfors AB. Lennartsfors AB är en högteknologisk och modern tillverkande industri. Deras kärnkompetenser är produktutveckling, industrialisering och tillverkning.

Lennartsfors AB har ca 25 medarbetare och produktionsanläggningen är specialiserad på laserskärning, kantbockning, svetsning manuell/ robot, montering och pulverlackering.

Svenska Arbetsredskap har kontrakterat fler legotillverkare vid produktion av större volymer. 

På uppdrag av kund utvecklar vi även just nu en lösning av seriekopplade vagnar för produktivitetshöjande ändamål. Vagnarna ska underlätta och effektivisera dagligt arbete i fabrik.

Partners

Kontakta oss